ПЕКАРЫ ШЛЁНСКИЕ
ГОРОД С ПЕРСПЕКТИВАМИ

nowy szpital
System Informacji Przestrzennej Miasta Piekary Śląskie

Для Инвесторов

Инвестиционный территорий Пекары Шлёнские

Индустриальный парк в Piekary Силезское

телефон: +48 32 28090484

www.ekopark.piekary.pl

 

Бюро управления н

2012-02-29
Akcja Zima 2014-15Obywatel - przyjazny obywatelPlan mobilności miejskiejkino zaciszeBudżet partycypacyjnyzespół interdyscyplinarnyInformacja dla mieszkańców zasobów ArradySystem Informacji PrzestrzennejKarta Dużej Rodziny Nowe StudiumKarty Parkingowe
!
ПОСМОТРИ
! ПОСМОТРИ

Facebook YouTube

!
МОЖЕТ
PIEKARY TV
Радио Пекары
TWOJE PIEKARY
наши публикацииГородское учреждение, ул. Бытомска 84, 41-940 Пекары Шлёнские, тел. 048 32 287 20 41, факс 048 32 287 22 69 е-маил пресс-секретаря: rzecznikprasowy@piekary.pl Артур Мадалиньски, тел. мобил. 0609223084

Projekt graficzny wykonanie i utrzymanie strony www: Art4net s.c.