ПЕКАРЫ ШЛЁНСКИЕ
ГОРОД С ПЕРСПЕКТИВАМИ

nowy szpital
System Informacji Przestrzennej Miasta Piekary Śląskie

Номера экстренных служб

номера экстренных служб

 телефоны тревоги

- Скорая помощь
телефон тревоги: 999 или 112

Городская Скоря Помощь
Телефоны: 32 381 05 35, 32 381-05-36

Адрес:
ул. Кароля Мярки 14,
41-940 Пекары Шлёнские,

Кабинет Дежурного Семейного Врача:
Телефон: 32 381 54 00

Адрес:
ул. Марии Склодовскей-Курие 81,
41-949 Пекары Шлёнские

- Пожарная Охрана
Телефон тревоги: 998 или 112

Городское Отделение Государственной Пожарной Охраны

Группа Тушително-Спасательная
Телефоны: 32 287 21 24, 32 287 21 25, 32 767 52 49
Адрес:
ул. Кароля Мярки 14,
41-940 Пекары Шлёнские
Интернет-сайт: www.straz.piekary.pl

 - Городское Отделение Полиции в Пекарах Шлёнских
Телефон тревоги: 997 или 112
Телефон: 32 39 36 200
Адрес:
ул. Кальварыйска 62,
41-940 Пекары Шлёнские
Интернет-сайт: www.piekary.slaska.policja.gov.pl

Городской Центр Кризисного Управления

Сектор Отдела Обществнной Безопасности
ул. Кароля Мярки 14
41-940 Пекары Шлёнские
тел. 32 287 31 44, 32 287 21 24/25, 32 767 52 49
факс. 32 391 86 13
mail: zk@piekary.pl
pczk-piekary@katowice.uw.gov.pl

Отдел Общественной Безопасности
Начальник: Томаш Сковронэк
ул. Кароля Мярки 14
тел. 32 767 40 02

Сектор Кризисного Управления и Охраны Населения
ул. Кароля Мярки 14
тел. 32 284 88 71, факс. 32 767 40 03

Сектор Дел Оборонных и Охраны Тайных Информаций
ул. Бытомска 84, pok. 111
tel. 32 39 39 337

 

2012-02-27
Akcja Zima 2014-15Obywatel - przyjazny obywatelPlan mobilności miejskiejkino zaciszeBudżet partycypacyjnyzespół interdyscyplinarnyInformacja dla mieszkańców zasobów ArradySystem Informacji PrzestrzennejKarta Dużej Rodziny Nowe StudiumKarty Parkingowe
!
ПОСМОТРИ
! ПОСМОТРИ

Facebook YouTube

!
МОЖЕТ
PIEKARY TV
Радио Пекары
TWOJE PIEKARY
наши публикацииГородское учреждение, ул. Бытомска 84, 41-940 Пекары Шлёнские, тел. 048 32 287 20 41, факс 048 32 287 22 69 е-маил пресс-секретаря: rzecznikprasowy@piekary.pl Артур Мадалиньски, тел. мобил. 0609223084

Projekt graficzny wykonanie i utrzymanie strony www: Art4net s.c.