PIEKARY ŚLĄSKIE
MIASTO Z PERSPEKTYWAMI

nowy szpital
System Informacji Przestrzennej Miasta Piekary Śląskie

URZĄD/SAMORZĄD

Zmiana okresu obowiązywania kart parkingowych

Zdjęcie

Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, z dniem 1 lipca 2014 roku  ulegają zmianie zasady wydawania kart parkingowych. Organem wydającym karty parkingowe dla uprawnionych Piekarzan będzie przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 16,  tel. (32) 388 67 04.

Karta parkingowa dla prywatnej osoby będzie wydawana na czas określony, w oparciu o okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż na 5 lat.
Karta będzie wydawana także placówkom, które posiadają samochód do przewozu osób z niepełnosprawnością; w takiej karcie wpisany będzie numer rejestracyjny samochodu, który jest własnością danej placówki. Karta dla placówki wydawana będzie na 3 lata.
Obecnie obowiązujące karty parkingowe - bez względu na okres ich obowiązywania - stracą ważność

30 czerwca 2015 roku.

Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a jednocześnie z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).
Dla osób do 16 r. ż., które nie mają w orzeczeniu określonego stopnia niepełnosprawności, warunkiem otrzymania karty parkingowej będzie ograniczona możliwość poruszania się.
Zostanie wprowadzona kara w wysokości 2 tysięcy złotych dla osób, które bezprawnie posługują się kartą parkingową. (np. używają karty na osobę zmarłą).
Karty będą zewidencjonowane w centralnej ewidencji, która będzie częścią Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

 

 

2014-12-09
Akcja Zima 2014-15Obywatel - przyjazny obywatelPlan mobilności miejskiejkino zaciszeBudżet partycypacyjnyzespół interdyscyplinarnyInformacja dla mieszkańców zasobów ArradySystem Informacji PrzestrzennejKarta Dużej Rodziny Nowe StudiumKarty Parkingowe
!
ODWIEDŹ NAS NA
! ODWIEDŹ NAS NA

Facebook YouTube

!
POLECAMY
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
PIEKARY 360 STOPNI - PANORAMY
AUDYCJE: NASZE SPRAWY
RADIO PIEKARY
MCIT
?
CO? GDZIE? KIEDY?Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41 940 Piekary Śląskie tel. 048 32 287 20 41, fax. 048 32 287 22 69
Rzecznik prasowy tel. 048 32 39 39 335 email:rzecznikprasowy@piekary.pl

Projekt graficzny wykonanie i utrzymanie strony www: Art4net s.c.