PIEKARY ŚLĄSKIE
MIASTO Z PERSPEKTYWAMI

nowy szpital
System Informacji Przestrzennej Miasta Piekary Śląskie

URZĄD/SAMORZĄD

Karta Dużej Rodziny

Zdjęcie

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.

 

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1.       w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2.       w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3.       bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Informacje o przysługujących zniżkach i uprawnieniach dla rodzin znajdują się na stronie internetowej www.mpips.gov.pl lub www.rodzina.gov.pl (lista podzielona jest na kategorie: muzea i turystyka, parki narodowe, transport kolejowy, sport i rekreacja, ośrodki wypoczynkowe, zakupy, usługi i rozrywka, instytucje finansowe, zdrowie, ulgi podatkowe). Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa.

Ustawa rozszerza na dorosłych członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe: 37% ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym na podstawie biletów jednorazowych oraz 49% ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych.

Osoby, które dysponują Kartą, otrzymają także ulgi w opłacie paszportowej: 75% w przypadku dzieci oraz 50% dla rodziców. Rodziny wielodzietne będą również zwolnione z opłat za wstęp do parków narodowych oraz za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego przy staraniu się o przyznanie Karty.

Od 1 września 2014r. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny umożliwia też rodzinom wielodzietnym skorzystanie z ulg i uprawnień oferowanych przez Województwo Śląskie w ramach projektu„Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”. Partnerów projektu jest na razie 22, wśród nich różne instytucje kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia i transportu publicznego. Wszelkie dodatkowe informacje i lista partnerów znajdują się na stronie internetowej www.slaskiedlarodziny.pl

Przy składaniu wniosków należy okazać następujące dokumenty:

  1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  2. w przypadku dzieci do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  3. w przypadku dzieci między 18. a 25. rokiem życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie zakończenia nauki w danej placówce;
  4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
  5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  6. w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wnioski o wydanie Karty należy składać w  Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 pokój nr 11 (parter). Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (032) 39 39 407.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/ wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej TU.

2014-07-15
Akcja Zima 2014-15Obywatel - przyjazny obywatelPlan mobilności miejskiejkino zaciszeBudżet partycypacyjnyzespół interdyscyplinarnyInformacja dla mieszkańców zasobów ArradySystem Informacji PrzestrzennejKarta Dużej Rodziny Nowe StudiumKarty Parkingowe
!
ODWIEDŹ NAS NA
! ODWIEDŹ NAS NA

Facebook YouTube

!
POLECAMY
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
PIEKARY 360 STOPNI - PANORAMY
AUDYCJE: NASZE SPRAWY
RADIO PIEKARY
MCIT
?
CO? GDZIE? KIEDY?Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41 940 Piekary Śląskie tel. 048 32 287 20 41, fax. 048 32 287 22 69
Rzecznik prasowy tel. 048 32 39 39 335 email:rzecznikprasowy@piekary.pl

Projekt graficzny wykonanie i utrzymanie strony www: Art4net s.c.