PIEKARY ŚLĄSKIE
MIASTO Z PERSPEKTYWAMI

nowy szpital
System Informacji Przestrzennej Miasta Piekary Śląskie

NUMERY ALARMOWE

  • Pogotowie ratunkowe

Telefon alarmowy: 999 lub 112

Stacja Pogotowia Ratunkowego

Adres:

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Okręg Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bytomiu

Miejsce Stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego:

41-940 Piekary Śląskie ul. Karola Miarki 14 

Gabinet Dyżurnego Lekarza Rodzinnego:

Telefon: 32 288 20 02

Adres:

ul. Generała Jerzego Ziętka 30.

41 940 Piekary Śląskie

  • Straż pożarna

Telefon alarmowy: 998 lub 112

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

 

Telefony: 32 287 21 24, 32 287 21 25, 32 767 52 49

Adres:

ul. Karola Miarki 14,
41 940 Piekary Śląskie
Strona internetowa:
www.straz.piekary.pl

  • Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Telefon alarmowy: 997 lub 112

Telefon: 32 39 36 200

Adres:

ul. Kalwaryjska 62,
41 940 Piekary Śląskie
Strona internetowa:
www.piekary.slaska.policja.gov.pl

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Referat Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego
ul. K. Miarki 14
41-940 Piekary Śląskie
tel. 32 287 31 44
fax. 32 391 86 13

mail: zk@piekary.pl
pczk-piekary@katowice.uw.gov.pl

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego

Naczelnik: Tomasz Skowronek
ul. K. Miarki 14
tel. 32 767 40 02

Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
ul. K. Miarki 14
tel. 32 284 88 71, fax. 32 767 40 03

Referat Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
ul. Bytomska 84, pok. 111
tel. 32 39 39 337

autor: Marcin Gaweł
Akcja Zima 2014-15Obywatel - przyjazny obywatelPlan mobilności miejskiejkino zaciszeBudżet partycypacyjnyzespół interdyscyplinarnyInformacja dla mieszkańców zasobów ArradySystem Informacji PrzestrzennejKarta Dużej Rodziny Nowe StudiumKarty Parkingowe
!
ODWIEDŹ NAS NA
! ODWIEDŹ NAS NA

Facebook YouTube

!
POLECAMY
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
PIEKARY 360 STOPNI - PANORAMY
AUDYCJE: NASZE SPRAWY
RADIO PIEKARY
MCIT
?
CO? GDZIE? KIEDY?



Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41 940 Piekary Śląskie tel. 048 32 287 20 41, fax. 048 32 287 22 69
Rzecznik prasowy tel. 048 32 39 39 335 email:rzecznikprasowy@piekary.pl

Projekt graficzny wykonanie i utrzymanie strony www: Art4net s.c.