PIEKARY ŚLĄSKIE
MIASTO Z PERSPEKTYWAMI

nowy szpital
System Informacji Przestrzennej Miasta Piekary Śląskie

URZĄD/SAMORZĄD

Spotkanie mieszkańców zasobów Arrady

Zapraszamy na spotkanie mieszkańców z zastępcą prezydenta miasta Piekary Śląskie oraz syndykiem masy upadłościowej zarządzającym majątkiem spółki Arrada. Spotkanie odbędzie się 7 maja (czwartek) o godzinie 17.00 w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 15 przy ulicy Kotuchy 40. Zapraszamy

2015-04-28

Zawiadomienie Syndyka Masy Upadłości ARRADA sp. z o.o.

Zawiadomienie Syndyka Masy Upadłości ARRADA Sp. z o.o. ORZEŁ Spółka komandytowo – akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu

W związku z pismem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie egzekucyjnej z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o odwołaniu zajęć wierzytelności we wszystkich sprawach (sygn. akt KM 10343/14 i inne), Syndyk Masy Upadłości ARRADA Sp. z o.o. ORZEŁ Spółka komandytowo – akcyjna w upadłości likwidacyjnej informuje, że opłaty z tytułu czynszu lokali mieszkalnych mogą być wpłacane na rachunek bankowy ARRADA Sp. z o.o. ORZEŁ Spółka komandytowo – akcyjna wskazany w posiadanych przez Państwa Książeczkach opłat czynszowych.

Obowiązują dwa numery kont bankowych, na które mogą wpłacać czynsze lokatorzy. Pierwszy numer z obowiązującej książeczki czynszowej w Banku Zachodnim WBK nr konta: 91 1090 2590 0000 0001 2400 8203 oraz dla lokatorów, z którymi zawarto umowy najmu od 1 stycznia 2015r. rachunek bankowy w mBank SA nr 42 1140 1078 0000 5686 0200 1001.

W przypadku dodatkowego zajęcia wierzytelności z tytułu czynszu przez innego Komornika, niż Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek, wpłaty powinny być dokonywane na rachunek wskazany przez tego Komornika, do czasu poinformowania Państwa o umorzeniu postępowań egzekucyjnych.

2015-03-03

Sąd ogłosił upadłość Arrady – wyznaczony został syndyk

W środę 4 lutego sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki Arrada Sp. z o.o. posiadającej w naszym mieście 43 budynki mieszkalne. Wyznaczony został syndyk, który od teraz zarządzać będzie majątkiem spółki. Sytuacja ta ułatwi <

Syndyk informuje że wszystkie należności należy regulować tak jak do tej pory, na te same konta. Wszystkie środki finansowe trafią do syndyka, komornicy zostali już poinformowani o nowej sytuacji prawnej. Aktualnie przygotowywane są indywidualne pisma do lokatorów, w których zostaną dokładnie poinformowani w jaki sposób i na jakie konto będą regulować rachunki w przyszłości.

Upadłość Arrady to dobra wiadomość dla lokatorów, zobowiązania spółki będą regulowane na bieżąco i nie powinny powstawać nowe długi. Wyznaczenie syndyka to również ułatwienie możliwości wykupu majątku Arrady przez miasto.

Analizowana jest również sytuacja prawna bloku przy Bytomskiej 31 (Arrada sprzedała blok prywatnym właścicielom nie informując mieszkańców). Jeśli nie będzie podstaw do uznania transakcji, syndyk będzie domagał się uznania jej za bezskuteczną.

Jeśli chodzi o majątek Arrady – to naszym celem będzie zakup wszystkich mieszkań znajdujących się w Piekarach Śląskich od syndyka. W przyszłym tygodniu jesteśmy umówieni na spotkanie, więc będę mógł przekazać więcej szczegółów - tłumaczy Zastępca Prezydenta Miasta Krzysztof Turzański.

2015-03-02


Akcja Zima 2014-15Obywatel - przyjazny obywatelPlan mobilności miejskiejkino zaciszeBudżet partycypacyjnyzespół interdyscyplinarnyInformacja dla mieszkańców zasobów ArradySystem Informacji PrzestrzennejKarta Dużej Rodziny Nowe StudiumKarty Parkingowe
!
ODWIEDŹ NAS NA
! ODWIEDŹ NAS NA

Facebook YouTube

!
POLECAMY
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
PIEKARY 360 STOPNI - PANORAMY
AUDYCJE: NASZE SPRAWY
RADIO PIEKARY
MCIT
?
CO? GDZIE? KIEDY?Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41 940 Piekary Śląskie tel. 048 32 287 20 41, fax. 048 32 287 22 69
Rzecznik prasowy tel. 048 32 39 39 335 email:rzecznikprasowy@piekary.pl

Projekt graficzny wykonanie i utrzymanie strony www: Art4net s.c.