PIEKARY ŚLĄSKIE
MIASTO Z PERSPEKTYWAMI

nowy szpital
System Informacji Przestrzennej Miasta Piekary Śląskie

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Nowe harmonogramy

Nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych oraz zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 2016 roku realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

2015-12-01

Nowe stawki za odpady komunalne

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami informuje, że nowe stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych od 1 listopada 2015 r. wynoszą 13 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 18 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

2015-11-05

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

2015-09-25

Informacja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Piekarach Śląskich

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami informuje, że w związku z kontrolą i zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dniem 1 października 2015r. obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi odbywać się będzie w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, a nie jak dotychczas w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich

2015-09-25

System Odbioru Odpadów Komunalnych od mieszkańców gminy Piekary Śląskie, czyli co i jak wyrzucać

Zgodnie z decyzją parlamentu, od 1. lipca 2013 roku zmienią się zasady organizacji odbioru odpadów komunalnych. Wprowadzenie w życie nowych przepisów zostało powierzone gminom.  Miasto Piekary Śląskie podobnie jak inne miasta w Polsce, wprowadziło niższą opłatę za odbiór segregowanych odpadów komunalnych.

2014-08-06

Do 15 sierpnia należy zapłacić za odbiór odpadów

Do 15 sierpnia należy uiścić opłatę za odpady komunalne, odebrane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w lipcu. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być wpłacana na podstawie złożonej deklaracji. Kolejne opłaty w zadeklarowanej wysokości należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca.

autor: Artur Madaliński
2013-07-31

Ty też możesz segregować odpady – przecież każdy to potrafi…

Pod takim hasłem Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie przeprowadzi w mieście akcję promującą selektywną zbiórkę śmieci. Partnerami akcji będą trzy piekarskie szkoły podstawowe, które zorganizują u siebie Pikniki Informacyjne. Pierwszy taki piknik już w najbliższą sobotę 25 maja o godzinie 10.00 przy MSP 9 przy ul. Waculika 10.

2013-05-23

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

Zdjęcie

W związku z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dniem 1. lipca 2013 roku zmienią się zasady organizacji odbioru odpadów komunalnych.

Głównym celem zmiany prawa było wyeliminowanie mnożących się w zastraszającym tempie dzikich wysypisk śmieci. Jak zmiana ustawy wyglądać będzie w praktyce?

Ujednolicona została stawka za odbiór śmieci. Rada Miasta Piekary Śląskie podjęła uchwałę, zgodnie z którą za wywóz odpadów płacić będziemy od osoby, zamieszkałej w gospodarstwie domowym. Wynosi ona 9,80 zł dla gospodarstw, które będą segregować śmieci i 13 zł dla tych, które nie będą tego robić. Opłata zawiera koszty odbioru transportu, odzysku i utylizacji.

Kolejne informacje – a także niezbędne dokumenty – przekazywać będziemy Państwu wraz z kolejnym rozliczeniami za wodę. Informacje na temat zmian zasada odbioru śmieci znaleźć można także na stronie Ministerstwa Środowiska (naszesmieci.mos.gov.pl) i Urzędu Miasta Piekary Śląskie (www.piekary.pl).

Instrukcję wypełnienia DEKLARACJI (zamieszczoną poniżej) zamieszczono w ostatnim numerze dwutygodnika Twoich Piekar, do którego odsyłamy.

"Pora na deklaracje, trzeba je wypełnić"

2013-03-11

Pora na deklaracje, trzeba je wypełnić

Właściciele i zarządcy budynków muszą wypełnić dokument o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

autor: Twoje Piekary
2013-03-11

Nowy system, czyli jak to będzie działać

Już w lipcu będziemy inaczej niż dotąd gospodarowali odpadami. Rozmowa z Magdaleną Stefańską, wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich

2013-03-11


Akcja Zima 2014-15Obywatel - przyjazny obywatelPlan mobilności miejskiejkino zaciszeBudżet partycypacyjnyzespół interdyscyplinarnyInformacja dla mieszkańców zasobów ArradySystem Informacji PrzestrzennejKarta Dużej Rodziny Nowe StudiumKarty Parkingowe
!
ODWIEDŹ NAS NA
! ODWIEDŹ NAS NA

Facebook YouTube

!
POLECAMY
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
PIEKARY 360 STOPNI - PANORAMY
AUDYCJE: NASZE SPRAWY
RADIO PIEKARY
MCIT
?
CO? GDZIE? KIEDY?Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41 940 Piekary Śląskie tel. 048 32 287 20 41, fax. 048 32 287 22 69
Rzecznik prasowy tel. 048 32 39 39 335 email:rzecznikprasowy@piekary.pl

Projekt graficzny wykonanie i utrzymanie strony www: Art4net s.c.