PIEKARY ŚLĄSKIE
MIASTO Z PERSPEKTYWAMI

nowy szpital
System Informacji Przestrzennej Miasta Piekary Śląskie

STRAŻ MIEJSKA

Straż Miejska

Zdjęcie

Straż Miejska w Piekarach Śląskich jest umiejscowiona w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta jako wydział.

 

Siedziba Straży znajduje się w budynku Komendy Miejskiej Policji, przy ul. Kalwaryjskiej 62, w pokojach od nr 7 do 10.

tel. 32 288 20 19.
e-mail:sm@piekary.pl

Głównym aktem prawnym regulującym działalność Straży Miejskiej jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.).

Interwencje można zgłaszać:

-  telefonicznie u dyżurnego Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta w Powiatowym Centrum Ratowniczym, który jest obsługiwany całodobowo pod następującymi numerami telefonów: 32 287 31 44

- w siedzibie Straży Miejskiej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

3.  Strony przyjmowane są od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. od 8.00 do 14.00.

W ramach przyjęcia stron można:

- składać zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia zgodnie z procedurą zawartą w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

- uzyskać informacje dotyczące sposobów załatwienia spraw leżących w kompetencjach Straży Miejskiej.

Strony zgłaszające się na wezwania powinny okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość, np. prawo jazdy, paszport.


Zadania realizowane przez Straż MiejskąAkcja Zima 2014-15Obywatel - przyjazny obywatelPlan mobilności miejskiejkino zaciszeBudżet partycypacyjnyzespół interdyscyplinarnyInformacja dla mieszkańców zasobów ArradySystem Informacji PrzestrzennejKarta Dużej Rodziny Nowe StudiumKarty Parkingowe
!
ODWIEDŹ NAS NA
! ODWIEDŹ NAS NA

Facebook YouTube

!
POLECAMY
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
PIEKARY 360 STOPNI - PANORAMY
AUDYCJE: NASZE SPRAWY
RADIO PIEKARY
MCIT
?
CO? GDZIE? KIEDY?Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41 940 Piekary Śląskie tel. 048 32 287 20 41, fax. 048 32 287 22 69
Rzecznik prasowy tel. 048 32 39 39 335 email:rzecznikprasowy@piekary.pl

Projekt graficzny wykonanie i utrzymanie strony www: Art4net s.c.