PIEKARY ŚLĄSKIE
MIASTO Z PERSPEKTYWAMI

nowy szpital
System Informacji Przestrzennej Miasta Piekary Śląskie

WYDZIAŁY

Wydziały Urzędu Miasta przy ulicy Bytomskiej 84

Zdjęcie

Budynek Urzędu Miasta przy ul. Bytomskiej 84

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelaria Prezydenta Miasta
Naczelnik: Paweł Słota
tel. 32 39 39 365

Sekretariat Prezydenta Miasta
tel. 32 39 39 358
e-mail: sekretariat@piekary.pl

Rzecznik Prasowy
Katarzyna Nylec
tel. kom. 535 303 919
tel. 32 39 39 335
rzecznikprasowy@piekary.pl

Biuro Prawne
koordynator: Arkadiusz Buchenfeld
tel. 32 39 39 321

Zespół Promocji i Współpracy z Zagranicą
tel. 32 77 61 474

Biuro Rady Miasta
Kierownik: Urszula Gawlik
tel. 32 39 39 386
Sekretariat Rady Miasta
32 39 39 384, 32 77 61 467
e-mail: rada@piekary.pl

Wydział Polityki Gospodarczej
Naczelnik: Joanna Żuk
32 77 61 489

Referat Działalności Gospodarczej
tel. 32 39 39 348, 32 77 61 480

Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju i Funduszy Europejskich
tel. 32 39 39 408
fundusze@piekary.pl

Zespół Obsługi Inwestora
tel 32 393 93 55

Wydział Finansowo-Podatkowy
Naczelnik: Radosław Rajtar
tel. 32 39 39 304

Referat Podatkowy
Kierownik: Ewa Szkopek
tel. 32 39 39 334, 32 39 39 313

Referat Windykacji
tel. 32 39 39 414, 32 77 61 473

Wydział Organizacyjny
Naczelnik: Maria Kwaśniewicz
tel. 32 39 39 303

Referat Gospodarczy
Kierownik: Izabela Szewczyk
tel. 32 39 39 350

Kancelaria Urzędu
tel. 32 39 39 325

Referat Organizacyjny
tel. 32 39 39 383, 32 77 61 482

Punkt Informowania Mieszkańców
tel. 32 77 61 430

Biuro Kadr i Płac
Kierownik: Barbara Gruszka
tel. 32 39 39 382, 32 39 39 418, 32 77 61 460

Wydział Finansowo-Budżetowy
Naczelnik: Anna Machura
tel. 32 39 39 332

Referat Finansowy
tel. 32 39 39 326, 32 39 39 331

Referat Budżetu i Planowania
tel. 32 39 39 347, 32 776 14 65

Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
Kierownik: Jadwiga Musialik
tel. 32 39 39 407, 32 39 39 401, 32 39 39 403,

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Kierownik : Karina Wajda
tel. 32 77 61 469, 32 39 39 403
tel. 32 39-39-317, 32 39 39 324, 32 77 61 470

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Naczelnik: Andrzej Kopiński
tel. 32 39 39 329

Referat Inwestycji i Remontów
Kierownik: Gabriela Rozwadowska
tel. 32 39 39 319, 32 39 39 368

Referat Dróg Publicznych
Kierownik: Joachim Skowronek
tel. 32 39 39 310, 32 39 39 309, 32 77 61 475

Referat Gospodarki Komunalnej
Kierownik Barbara Topolnicka

Biuro Zamówień Publicznych
Kierownik: Ewa Grabiarz
tel. 32 39 39 379, 32 77 61 464

Wydział Komunikacji
Naczelnik: Bernard Paliga
tel. 32 39 39 323
fax: 32 77 61 481

Rejestracja Pojazdów
tel. 32 39 39 333, 32 39 39 327

Prawa jazdy
tel. 32 39 39 341, 32 77 61 468

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Naczelnik: Tomasz Skowronek
tel. 32 76 74 002,

Referat Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
tel. 32 39 39 337, 32 39 39 320

Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
ul. Miarki 14
tel. 32 284 88 71, 32 76 74 003

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Miarki 14
tel. 32 287 31 44

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej
ul. Miarki 14
tel. 32 284 88 71

Straż Miejska
Komendant: Henryk Łoboda
ul. Kalwaryjska 62
tel/fax 32 288 20 19
sm@piekary.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Anita Rabsztyn
Z-ca Kierownika: Joanna Antończyk                                                                                                                Z-ca Kierownika: Marek Markefka
tel. 32 39 39 367, 32 39 39 301                                                                                                                       32 39 39 366, 32 77 61 447

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Pion Ochrony

Tomasz Skowronek
tel. 32 767 40 02

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Klaudia Bernaś
tel. 32 39 39 371


 

 

Wydziały Urzędu Miasta przy ulicy Bytomskiej 92

Punkt Informowania Mieszkańców
tel. 32 39 39 364

Miejski Rzecznik Konsumentów
Dorota Prus
tel. 32 39 39 353, 32 39 39 370
mrk@piekary.pl

Wydział Organizacyjny
Archiwum Zakładowe
tel. 32 39 39 306

Biuro informatyków
tel.: 32 39 39 413 (kierownik), 32 77 61 479, 32 77 61 495

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Naczelnik: Marek Kapica
tel. 32 39 39 388, 32 39 39 311,
edukacja@piekary.pl

Zespół ds. Rozbudowy Szpitala Miejskiego
Kierownik : Adam Maruszczyk
tel. 32 39 39 359

Wydział Gospodarki Przestrzennej
Naczelnik: Joanna Bańkowska
tel. 32 3939 363,

Sekretariat (fax):
32 3939 352
gp@piekary.pl

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Kierownik: Katarzyna Garczarczyk
tel. 32 3939 360, 32 3939 336, 32 3939 340
au@pieakry.pl

Miejski Konserwator Zabytków
Monika Szol - Gutkowska
tel. 32 3939 340
mkz@piekary.pl

Referat Gospodarki Nieruchomościami
Kierownik: Iwona Fabiszak

tel. 32 3939 343, 32 3939 346, 32 7761 461, 32 7761 478,
32 3939 416, 32 7761 457
gno@piekary.pl
gn@piekary.pl

Referat Postępowań Administracyjnych i Regulacji Prawnych
Kierownik: Agnieszka Foltyn-Kupny

tel.: 32 7761 457, 32 7761 443, 32 7761 461, 32 7761 478

Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego
Kierownik Arkadiusz Kołodziej
tel. 32 77 61 493

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami
Naczelnik: Stanisław Jarząbek
tel. 32 39 39 392

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Kierownik: Katarzyna Mroczka
tel. 32 39 39 396, 32 39 39 376, 32 39 39 391, 32 77 61 453, 32 77 61 454.

Referat Odpadów
Kierownik Bernard Żydek
tel. 32 39 39 357, 32 39 39 375

Geolog Powiatowy
Andrzej Muniak
tel. 32 39 39 396

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Referat Gospodarki Komunalnej
Kierownik: Barbara Topolnicka
tel. 32 39 39 404, 32 77 61 452

Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

Kierownik: Piotr Żurek
tel. 32 39 39 399, 32 39 39 398,
lokalowy@piekary.pl

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
tel. 32 39 39 305, 32 39 39 328

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
Geodeta Powiatowy: Marzena Danecka
tel. 32 39 39 406, 32 39 39 345, 32 39 39- 354, 32 77 61 455,
39 39 405, 32 77 61 462, 32 77 61 456.

 

 

Wydziały Urzędu Miasta przy ul. Bytomskiej 157

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wiesław Wojtasik
tel. 32 668 62 79

Biuro Kontroli
kierownik: Justyna Bomba
tel. 32 39 39 371
tel. 32 630 75 15

Audytor wewnętrzny
Joanna Kałużna
tel. 32 77 61 489
tel. 32 668 62 79

2015-12-16


Akcja Zima 2014-15Obywatel - przyjazny obywatelPlan mobilności miejskiejkino zaciszeBudżet partycypacyjnyzespół interdyscyplinarnyInformacja dla mieszkańców zasobów ArradySystem Informacji PrzestrzennejKarta Dużej Rodziny Nowe StudiumKarty Parkingowe
!
ODWIEDŹ NAS NA
! ODWIEDŹ NAS NA

Facebook YouTube

!
POLECAMY
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
PIEKARY 360 STOPNI - PANORAMY
AUDYCJE: NASZE SPRAWY
RADIO PIEKARY
MCIT
?
CO? GDZIE? KIEDY?Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41 940 Piekary Śląskie tel. 048 32 287 20 41, fax. 048 32 287 22 69
Rzecznik prasowy tel. 048 32 39 39 335 email:rzecznikprasowy@piekary.pl

Projekt graficzny wykonanie i utrzymanie strony www: Art4net s.c.