PIEKARY ŚLĄSKIE
MIASTO Z PERSPEKTYWAMI

nowy szpital
System Informacji Przestrzennej Miasta Piekary Śląskie

AKTUALNOŚCI

Plan Mobilności Miejskiej Piekar Śląskich

Zdjęcie

Urząd Miasta Piekary Śląskie kontynuuje prace nad projektem „Studium transportowego oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”. Opracowanie planu ma na celu usprawnienie zarządzania siecią komunikacyjną w obszarze miasta, a w rezultacie poprawienie warunków podróżowania.

Istotnym elementem opracowania jest analiza potrzeb i zwyczajów dotyczących mobilnych mieszkańców Piekarach Śląskich, gdyż poprawa warunków podróżowania jest ważnym zadaniem organizatora transportu miejskiego.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o wypełnienie drogą internetową formularza badania ankietowego zamieszczonego poniżej.

ANKIETA

Pragniemy zapewnić, iż prowadzone badanie jest całkowicie anonimowe, a pozyskane informacje będą wykorzystane wyłącznie dla celów stworzenia ww. opracowania i będę chronione zgodnie z przewidzianymi przepisami o tajemnicy statystycznej.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z realizacją opracowania i badań, dodatkowych informacji udzieli Pan Marek Mierczyk z Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie, telefon: (32) 776- 14- 75.

Wykonawcą opracowania, działającym na zlecenie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie jest firma PPU INKOM S.C. z Katowic.

 

 

2015-09-14Dodaj do:

Akcja Zima 2014-15Obywatel - przyjazny obywatelPlan mobilności miejskiejkino zaciszeBudżet partycypacyjnyzespół interdyscyplinarnyInformacja dla mieszkańców zasobów ArradySystem Informacji PrzestrzennejKarta Dużej Rodziny Nowe StudiumKarty Parkingowe
!
ODWIEDŹ NAS NA
! ODWIEDŹ NAS NA

Facebook YouTube

!
POLECAMY
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
PIEKARY 360 STOPNI - PANORAMY
AUDYCJE: NASZE SPRAWY
RADIO PIEKARY
MCIT
?
CO? GDZIE? KIEDY?Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41 940 Piekary Śląskie tel. 048 32 287 20 41, fax. 048 32 287 22 69
Rzecznik prasowy tel. 048 32 39 39 335 email:rzecznikprasowy@piekary.pl

Projekt graficzny wykonanie i utrzymanie strony www: Art4net s.c.